XIX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych
Home   >   XIX Kongres

XIX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

8–9 marca 2023 r.
Holiday Inn, Józefów

Zakończył się XIX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Firma ACONS, wraz z EY i VSoft, była sponsorem tego wydarzenia oraz uczestnikiem panelu dotyczącego szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego. Dziękujemy, że licznie byliście Państwo z nami!

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele banków, środowisk naukowych, rzeczoznawców, deweloperów – w sumie udział wzięło ponad 70 firm i instytucji. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

XIX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych 2

Zmienia się świat, zmieniają się ludzie, zmienia się rynek nieruchomości.

Wystąpienie wprowadzające – „Rynkowe mechanizmy gospodarcze w mieszkalnictwie” – wygłosił prof. Leszek Pawłowicz z Europejskiego Kongresu Finansowego, podejmując m.in. istotną ostatnio w dyskursie publicznym kwestię „mieszkanie dobrem społecznym, czy towarem?”.

Wręczone zostały Honorowe Nagrody Portalu Finansowego BANK.pl – Szklane Domy 2021 oraz Szklane Domy 2022, których laureatami zostali pan Władysław Grochowski z Arche SA i pan Władysław Niemas z TBS Kamienna Góra, a także Medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich.
Nagroda dla pana Władysława Niemasa, organizatora pierwszego w Polsce międzygminnego oraz pierwszego na Dolnym Śląsku Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS w Kamiennej Górze, została przyznana w uznaniu wieloletniego zaangażowania w rozwój i promocję Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz społecznego budownictwa czynszowego na wynajem.
Pan Władysław Grochowski, współwłaściciel i prezes firmy Arche SA, prowadzącej działalność hotelarską i deweloperską, specjalizującej się w przekształcaniu historycznych obiektów w hotele biznesowe, otrzymał nagrodę w uznaniu umiejętności łączenia odpowiedzialności społecznej z rentownością w biznesie deweloperskim.

W takcie wystąpień oraz paneli zostały poruszone kluczowe aspekty związane z tematyką Kongresu. Dyskutowano na temat roli państwa w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych a także m.in. jaki będzie, w tym finansowy, model rynku mieszkaniowego.

Omówione zostały również kwestie związane z ESG na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów taksonomii oraz wyzwań w tym nowym obszarze, jak też rola i udział doradców kredytowych w akwizycji kredytu mieszkaniowego. Z przyjemnością zauważyliśmy, że podnoszone tematy korespondowały z kierunkami rozwoju firmy ACONS w zakresie zarówno nowych usług (ACONS – usługi z zakresu ESG), jak i działań wewnątrz firmy w zakresie wdrażania ESG.

Zaprezentowany został Raport AMRON-SARFiN wraz z wnioskami z niego wynikającymi. Stanowiło to podstawę do dalszej dyskusji o prognozach dla rynku kredytowego i mieszkaniowego.

XIX Kongres Panel

Kongres zakończony został panelem „Wycena nieruchomości w trudnych czasach – aktualizacja wartości portfeli zabezpieczeń hipotecznych”, którego moderatorem był Robert Nowak, ekspert rynku nieruchomości. Podstawę do dyskusji stanowiły wystąpienie prof. dr hab. Ewy Kucharskiej-Stasiak oraz prezentacja „Wycena nieruchomości” Krzysztofa Grzesika, przewodniczącego TEGOVA.

Wnioski płynące z tego panelu, oparte na regulacjach unijnych, wskazują, że wycena dla potrzeb decyzji kredytowej jeszcze długo będzie, i powinna być, domeną rzeczoznawcy. Zaś w zakresie aktualizacji portfeli zabezpieczeń należy rozważać modele AVM.
Tak też podsumował to Aleksander Karkut, zwracając uwagę na jakość baz danych, transparentność stosowanych modeli i ich wiarygodność potwierdzoną stosowną walidacją.