Pomiary i inwentaryzacje

Pomiary i Inwentaryzacje

Home   >   Pomiary i Inwentaryzacje

Wykonujemy pomiary powierzchni według każdej z Norm wykorzystywanych na polskim rynku nieruchomości zarówno komercyjnych jak i mieszkaniowych.

Acons - Pomiary Inwentaryzacje Obmiar

Każda z Norm charakteryzuje się pewnymi założeniami oraz metodologią pomiaru. Różnią się one sposobem obliczania powierzchni, na którą wpływ mają m. in.:

 • Wysokość na jakiej wykonywane są pomiary
 • Sposób wliczania do powierzchni ścian i słupów konstrukcyjnych, ścian działowych, szachtów windowych
 • Różnice w przyporządkowaniu ścian do powierzchni najemcy bądź powierzchni pomieszczeń wspólnych
 • Granica do której wykonywane są pomiary: granicę może stanowić dominanta, ściany wraz z tynkiem lub bez tynku
 • Wymagania odnośnie dokładności pomiaru i obliczania powierzchni
 • Redukcja powierzchni ze względu na wysokości pomieszczeń.

Normy według których wykonujemy pomiary

 • ANSI/BOMA
 • GIF
 • RICS
 • TEGOVA
 • PN-ISO 9836:1997
 • PN-70/B-02365
W sprawie pomiarów i inwentaryzacji prosimy o kontakt +48 730 848 100