Ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

Ekspertyzy BHWN

Home   >   Ekspertyzy BHWN

Od 2014 roku Firma ACONS rozpoczęła, jako jedna z pierwszych na rynku, realizowanie na zlecenie banków hipotecznych ekspertyz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (BHWN).

Ekspertyzy realizowane są zgodnie z wymogami stawianymi m. in. przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Rekomendację F oraz wewnętrzne regulaminy banków hipotecznych zatwierdzone przez KNF.

Acons - Ekspertyzy BHWN

Chcąc sprostać powyższym wymogom zlecenia wykonania ekspertyz realizujemy we współpracy z rzeczoznawcami o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, posiadającymi dodatkowo umiejętność szacowania ryzyka bankowego w zakresie zabezpieczenia kredytów hipotecznych i stale doskonalącymi swoje umiejętności w tym zakresie. W związku ze zmianą Rekomendacji F organizujemy szkolenia dla rzeczoznawców z zakresu sporządzania ekspertyz.

W celu usprawnienia realizacji zleceń korzystamy z dedykowanego systemu, dzięki któremu zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca ma możliwość monitorowania przebiegu realizacji zleceń. Praca za pomocą tego systemu umożliwia weryfikację jakości i terminowości zleceń oraz skraca termin ich realizacji.

W sprawie usług związanych z ekspertyzami BHWN prosimy o kontakt +48 22 314 75 64