Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Home   >   Doradztwo biznesowe

Firma ACONS oferuje usługi doradztwa biznesowego

Wsparcie w procesie pozyskania finansowania począwszy od procesu oceny przedsięwzięcia, jego analizy, propozycji strukturyzowania finansowania aż po etap uzyskania finansowania.

Optymalizację struktury finansowania.

Kompleksową obsługę postępowań restrukturyzacyjnych.

Acons-Doradztwo-biznesowe

ACONS w oparciu o własny zespół oferuje:

 • wsparcie w procesie pozyskanie finansowania (w tym „zielonego”) począwszy od analizy założenia inwestycyjnego, poprzez opracowanie biznesplanu, propozycji strukturyzowania finansowania aż po przygotowanie stosownych wniosków i procedowanie ich w wybranych podmiotach finansowych zarówno polskich jak i zagranicznych (m.in. bankach, firmach leasingowych, funduszach inwestycyjnych);
 • wsparcie w procesie poszukiwania inwestora branżowego lub finansowego i pomoc w przygotowaniu stosownych analiz finansowych niezbędnych w procesie negocjacji.

Nasi współpracownicy zaangażowani w proces doradztwa biznesowego dysponują wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w sektorze finansowym, zarówno po stronie biznesu i ryzyka, jak i w międzynarodowych firmach konsultingowych.

Bazując na rozległym doświadczeniu naszego zespołu jesteśmy w stanie zapewnić dedykowaną usługę, której zakres może być dostosowany do bieżących potrzeb Klienta.

Przykładowy zakres usług realizowanych przez firmę ACONS w ramach wsparcia procesu pozyskania finansowania. W zależności od potrzeb Klienta może on ulec zmianie.

W ramach uzgodnionej umowy dokonujemy m.in.:

 • analizy założeń wynikających ze wstępnego budżetu projektu, w tym kosztów realizacji projektu;
 • opracowujemy, w oparciu o własny know-how, i przedstawiamy do akceptacji założenia finansowania projektu, w oparciu o wytyczne Klienta;
 • opracowujemy biznes plan i projekcję finansową, w oparciu o dane dostarczone przez Klienta;
 • opiniujemy prezentację inwestycji w dowolnej formie i rekomendujemy stosowne zmiany;
 • procedujemy wstępne rozmowy z podmiotami finansowymi i selekcjonujemy podmioty rokujące pozytywnie;
 • przygotowujemy wnioski kredytowe do wyselekcjonowanych podmiotów finansowych;
 • utrzymujemy kontakt z podmiotem finansowym i informujemy Klienta o postępie procesu decyzyjnego;
 • wspieramy w przygotowaniu odpowiedzi na ewentualne pytania;
 • wspieramy w procesie negocjacyjnym z podmiotem finansowym (opiniujemy poszczególne zapisy term sheet-u, rekomendujemy rozwiązania i przedstawiamy do decyzji Klienta);
 • uczestniczymy w rozmowach z przedstawicielami podmiotu finansowego i jesteśmy obecni przy podpisaniu ostatecznej umowy.

Powyższy zakres czynności realizowany jest przy współpracy z dedykowanymi pracownikami firmy, zaś poszczególne etapy procesu na bieżąco raportowane są Klientowi.

W sprawie usług z zakresu doradztwa biznesowego prosimy o kontakt +48 22 314 75 75