Wycena Maszyn i Urządzeń

Wycena Maszyn i Urządzeń

Home   >   Wycena Maszyn i Urządzeń

Bazując na rozległym doświadczeniu naszego zespołu jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wielowymiarową analizę posiadanych aktywów trwałych.

Nasi rzeczoznawcy posiadają ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte w instytucjach finansowych jak również w firmach konsultingowych, świadcząc usługi dla największych spółek. Posiadamy wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie wycen majątku klientów działających w wielu sektorach gospodarki.

Acons - Wycena Aktywów

Standardy Wyceny

Wyceniamy zgodnie z wiodącymi standardami International Valuation Standards (IVS). Są to najczęściej stosowane standardy przez rzeczoznawców zajmujących się wyceną maszyn w Europie. Ponadto wykorzystujemy zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców (American Society of Appraisers) jako źródło wiedzy merytorycznej, które w sposób najbardziej kompletny ustala zarówno podstawy teoretyczne, jak również techniki szacowania czy wzory praktyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wyceny maszyn.

Warianty Wyceny

Ze względu na specyfikę maszyn i urządzeń jako przedmiotu wyceny mogą być one szacowane w różnych wariantach:

  • Wartość kosztu odtworzenia nowego aktywa
  • Wartość kosztu zastąpienia nowego aktywa
  • Wartość przy założeniu kontynuacji działania
  • Wartość w miejscu instalacji
  • Wartość przy przeniesieniu
  • Wartość likwidacyjna w miejscu instalacji
  • Wartość likwidacyjna
  • Wartość likwidacyjna przy wymuszonej sprzedaży
  • Wartość „demontażowa”
  • Wartość złomu
W sprawie wyceny maszyn i urządzeń prosimy o kontakt +48 730 848 100