Wycena Nieruchomości

Wycena Nieruchomości

Home   >   Wycena Nieruchomości

Celem firmy ACONS jest przybliżenie wiedzy i ułatwienie klientowi przejścia przez złożony proces wyceny pod kątem jego indywidualnych potrzeb.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny wartości nieruchomości komercyjnych oraz projektów mieszkaniowych w Polsce i zagranicą. Zajmujemy się wyceną m.in. budynków biurowych, obiektów handlowych, nieruchomości przemysłowych i magazynowych, inwestycji mieszkaniowych, gruntów pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową, nieruchomości specjalistycznych: stacji paliw, hoteli, szpitali i in. Wyceny nieruchomości sporządzamy dla następujących celów: zabezpieczenia kredytu, kupna, sprzedaży, ubezpieczenia, sprawozdań finansowych, fuzji i przejęć, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Acons - Wyceny nieruchomości - Operat Szacunkowy

Operaty szacunkowe

Operaty szacunkowe są opracowywane w języku polskim i/lub angielskim zgodnie z następującymi krajowymi i międzynarodowymi standardami wyceny zatwierdzonymi przez:

 • Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM)
 • Królewski Instytut Rzeczoznawców Majątkowych w Wielkiej Brytanii (RICS)
 • Międzynarodowy Komitet Standardów Wyceny (IVSC)
 • Europejską Grupę Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA)

Obsługujemy głównie instytucje finansowe, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, właścicieli nieruchomości, firmy ubezpieczeniowe, fundusze nieruchomości, deweloperów oraz instytucje państwowe.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem licencje i ubezpieczenia w zakresie wyceny wartości nieruchomości.

Nasi klienci cenią sobie nasz profesjonalizm, doświadczenie, jakość operatów szacunkowych oraz terminowość wykonywania pracy.

Nasze zaangażowanie oznacza:

 • Osiągnięcie pożądanego kształtu i jakości pracy za pierwszym razem
 • Dotrzymywanie obietnic i zobowiązań
 • Wyjście naprzeciw a nawet przewyższenie oczekiwań klienta
 • Bieżący kontakt z klientem w celu zapewnienia mu komfortu pracy
 • Dążenie do doskonalenia systemu pracy oraz innowacyjności w działaniu
 • Zapobieganie ryzyku poprzez przestrzeganie odpowiednich procedur oraz wierność standardom zawodowym
 • Staranny dobór pracowników do każdego projektu
 • Kontrola jakości raportów, ekspertyz i wycen dokonywana przez rzeczoznawców z odpowiednim doświadczeniem, dająca pewność jakości klientowi

Ekspertyzy BHWN

Od 2014 roku Firma ACONS rozpoczęła, jako jedna z pierwszych na rynku, realizowanie na zlecenie banków hipotecznych ekspertyz bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (BHWN).
Ekspertyzy realizowane są zgodnie z wymogami stawianymi m. in. przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Rekomendację F oraz wewnętrzne regulaminy banków hipotecznych zatwierdzone przez KNF.

Chcąc sprostać powyższym wymogom zlecenia wykonania ekspertyz realizujemy we współpracy z rzeczoznawcami o udokumentowanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, posiadającymi dodatkowo umiejętność szacowania ryzyka bankowego w zakresie zabezpieczenia kredytów hipotecznych i stale doskonalącymi swoje umiejętności w tym zakresie. W związku ze zmianą Rekomendacji F organizujemy szkolenia dla rzeczoznawców z zakresu sporządzania ekspertyz.

W celu usprawnienia realizacji zleceń korzystamy z dedykowanego systemu, dzięki któremu zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca ma możliwość monitorowania przebiegu realizacji zleceń. Praca za pomocą tego systemu umożliwia weryfikację jakości i terminowości zleceń oraz skraca termin ich realizacji.

W sprawie wycen nieruchomości prosimy o kontakt +48 22 314 75 64