Wycena spółek

Wycena spółek i przedsiębiorstw
Home   >   Wycena spółek i przedsiębiorstw

Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.

Szacujemy wartość między innymi na potrzeby:

  • określenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze,
  • transakcji,
  • w postępowaniu układowym, upadłościowym lub likwidacji,
  • w przypadku łączenia lub podziału przedsiębiorstw.
Acons - Wycena spółki lub przedsiębiorstwa
Przez proces wyceny rozumiemy dochodzenie do opinii o wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.

Stosowane przez nas metody wyceny są właściwe dla celu i przedmiotu wyceny oraz sytuacji finansowej wycenianej spółki, przedsiębiorstwa.

Wykorzystujemy podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze.

Wycenę wykonuje dedykowany zespół osób posiadających odpowiednie kwalifikacje kierując się obiektywizmem i niezależnością.

W rezultacie opracowany jest pisemny raport, będący autorską opinią o wartości wraz z prezentacją założeń stanowiących podstawę szacowania.

W sprawie wyceny przedsiębiorstwa prosimy o kontakt +48 22 314 75 75