Wycena Nieruchomości

Rynek komercyjny
Home   >   Wycena Nieruchomości   >   Rynek komercyjny
Wyceny nieruchomości komercyjnych wykonujemy na terenie całego kraju, nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w małych miejscowościach.

Wieloletnie doświadczenie pozwala na ocenę tendencji rynkowych również w małych aglomeracjach, gdzie ilość informacji i dostęp do niej jest bardzo ograniczony. W zależności od potrzeb zleceniodawcy naszym zasięgiem obejmujemy również kraje ościenne (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja, kraje bałtyckie).

Do wyceny nieruchomości komercyjnych stosujemy podejście dochodowe, metodę inwestycyjną, technikę dyskontowania strumieni pieniężnych. Jako podstawę do obliczania dochodu z nieruchomości w metodzie inwestycyjnej przyjmujemy wpływy czynszowe uzyskiwane z najmu, dzierżawy i innych praw do nieruchomości oraz wpływy pozaczynszowe. Stosując technikę dyskontowania strumieni pieniężnych określamy sumę zdyskontowanych strumieni dochodów możliwych do uzyskania z wycenianej nieruchomości w poszczególnych latach przyjętego okresu prognozy, powiększonych o zdyskontowaną wartość rezydualną nieruchomości.

Acons - Wyceny nieruchomości - Wycena magazynu-biura-centrum handlowego

Wyceny nieruchomości Biurowych i Handlowych

Specjalizujemy się w wycenie nieruchomości biurowych położonych zarówno w centrum miasta posiadających wielu najemców, jak i budynków zlokalizowanych na obrzeżach miast, posiadających jednego lub kilku najemców. Posiadamy duże doświadczenie w wycenie wszelkiego rodzaju nieruchomości handlowych, poczynając od parków i magazynów handlowych, poprzez centra handlowe i wyprzedażowe, po domy i lokale handlowe występujące przy głównych ulicach handlowych.

Wycena magazynów i obiektów przemysłowych

Nasze doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości magazynowych i przemysłowych pozwala nam zaoferować klientom następujące usługi:

 • wycenę wartości rynkowej nowoczesnych nieruchomości magazynowych zlokalizowanych na obrzeżach miast w obrębie parków magazynowych/logistycznych
 • wycenę wartości rynkowej starych powierzchni magazynowych zlokalizowanych głównie w miastach
 • wycenę wartości rynkowej obiektów przemysłowych używanych na lekką produkcję.
Nasze doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości magazynowych i przemysłowych pozwala nam zaoferować klientom następujące usługi:

 • wycenę wartości rynkowej nowoczesnych nieruchomości magazynowych zlokalizowanych na obrzeżach miast w obrębie parków magazynowych/logistycznych
 • wycenę wartości rynkowej starych powierzchni magazynowych zlokalizowanych głównie w miastach
 • wycenę wartości rynkowej obiektów przemysłowych używanych na lekką produkcję.
Acons - Wyceny nieruchomości - Operat Szacunkowy
Wyceniamy następujące nieruchomości specjalistyczne:

 • hotele
 • stacje benzynowe
 • restauracje
 • kina
 • obiekty sportowo-rekreacyjne, itp.
W sprawie wycen nieruchomości komercyjnych prosimy o kontakt +48 730 848 100