O Nas

O Nas

Home   >   O Nas

Firma ACONS jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, poszukujących wiarygodnego, terminowego i profesjonalnego partnera.

Spółka została założona w 2009 roku, a od 2013 roku współpracuje z polskimi i międzynarodowymi podmiotami finansowymi (bankami, funduszami inwestycyjnymi i TFI).

Na etapie początkowej działalności zajmowała się doradztwem na rynku nieruchomości, następnie w odpowiedzi na potrzeby klientów rozszerzyła swoje działania na proces doradztwa biznesowego oraz o usługi w zakresie ESG.

Realizując swoje usługi firma zwraca szczególną uwagę na jakość, wiarygodność i transparentność.

Acons Ekspert Rynku Nieruchomości - Nasze Wartości

Obecnie firma ACONS obsługuje teren całej Polski i w zależności od potrzeb zleceniodawcy również kraje sąsiadujące (Czechy, Słowacja, Ukraina, kraje bałtyckie).

W ramach prowadzonej działalności wykorzystuje najlepsze doświadczenia nabyte przez władze firmy w trakcie współtworzenia i zarządzania w firmach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Nasi pracownicy i współpracownicy dysponują wieloletnim doświadczeniem nabytym na stanowiskach kierowniczych i eksperckich w ramach pracy w sektorze nieruchomości i finansowym, zarówno po stronie podmiotów finansowych, jak i w międzynarodowych firmach konsultingowych.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze:

1) W obszarze rynku nieruchomości:

 • wycena nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, w tym wycena portfeli nieruchomości;
 • wycena maszyn i urządzeń zgodnie z wiodącymi standardami International Valuation Standards (IVS);
 • due diligence prawne, techniczne i środowiskowe nieruchomości;
 • monitoring budowy i zaangażowania finansowego inwestycji;
 • analizy segmentowe rynku nieruchomości;
 • pośrednictwo w sprzedaży i zakupie nieruchomości;

2) W obszarze biznesowym:

 • wsparcie w procesie pozyskania finansowania ( w tym „zielonego”) począwszy od procesu oceny przedsięwzięcia i jego analizy, aż po etap uzyskania finansowania;
 • optymalizacja struktury finansowania;
 • kompleksowa obsługa postępowań restrukturyzacyjnych;
 • wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części;
 • wycena wierzytelności zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przepisami prawa krajowego i unijnego;

3) W obszarze ESG:

 • tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa;
 • pozyskiwanie certyfikatów zrównoważonego rozwoju;
 • tworzenie raportów czynników niefinansowych (ESG);
 • wsparcie w procesie pozyskania zielonego finansowania;
 • dedykowane szkolenia w zakresie ESG.
 • raporty:
  • audyty energetyczne
  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • współczynniki korygujące LAF.
Acons Ekspert Rynku Nieruchomości - O Firmie
Naszą pasją i motywacją do działania jest realizacja wyznaczonych celów, które możemy ująć w następujący sposób:

 • dostarczanie usług o najwyższym poziomie jakości i standardów
 • pełna satysfakcja klienta z otrzymanej obsługi
 • osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku
 • innowacyjność
 • pozytywny wizerunek

Obsługujemy głównie instytucje finansowe, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, właścicieli firm i nieruchomości, firmy ubezpieczeniowe, fundusze nieruchomości, deweloperów oraz instytucje państwowe.