Wyceny Wierzytelności

Firma ACONS oferuje wycenę wierzytelności (pakietów wierzytelności), zarówno klientów gospodarczych, jak i detalicznych, niezabezpieczonych i zabezpieczonych.

  • Wyceny pakietów wierzytelności realizujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz przepisami prawa krajowego (Ustawa o rachunkowości) i unijnego (np. Rozporządzenie Parlamentu UE 231/2013).
  • Do procesu szacowania wartości godziwej pakietów wierzytelności posiadamy dedykowaną metodykę, która uwzględnia wszystkie wymogi regulatora.
  • Do celów optymalizacji procesu wykorzystujemy dedykowane narzędzie wyceny oraz narzędzia analityczne wspierające proces kontroli i weryfikacji danych wejściowych.
  • Opracowaliśmy sprawdzone standardy weryfikacji danych źródłowych.
  • Opracowaliśmy i stosujemy metodykę weryfikacji stopnia realizacji odzysków ze spłat własnych, jak również odzysków z zabezpieczeń

Wieloletnie doświadczenie w wycenie i analizach portfeli wierzytelności wykorzystujemy również świadcząc usługi:

  • sporządzania raportów z weryfikacji danych wejściowych do modelu wyceny;
  • doradztwa przy transakcjach kupna/sprzedaży portfeli wierzytelności;
  • weryfikacji wycen zabezpieczeń prawnych i majątkowych poszczególnych wierzytelności.

W sprawie wyceny wierzytelności prosimy o kontakt

kontakt +48 22 314 75 64 kontakt Formularz kontaktowy