Wyceny Wierzytelności

Firma ACONS oferuje wycenę wierzytelności (pakietów wierzytelności) klientów detalicznych, zarówno niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych hipoteką.

Do celów wyceny firma korzysta z dedykowanego narzędzia – modelu statystycznego, który powstał na bazie doświadczeń w tego typach wyceny.
Celem wyceny jest określenie wartości godziwej tj. kwoty, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

W przypadku instrumentów finansowych, znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku,

wartość ta jest określona jako cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.

W sprawie wyceny wierzytelności prosimy o kontakt

kontakt +48 22 314 75 64

kontakt Formularz kontaktowy